Sevimli öğrenci şekerden bebek yapmayı öğreniyor...