EMA-003 Áp lực công việc thanh niên đầu trọc đi chơi gái cho đỡ buồn.....